Spring naar hoofd-inhoud

Dirigent: Zita Gerenday

Zita Gerenday is geboren te Szekszárd in Hongarije in 1975.
In de kleuterschool hebben ze al haar stem en ritmisch gevoel ontdekt tijdens een auditie en ze heeft aan de Garay Janos Basisschool met muziekspecialisatie mogen beginnen. Vanaf 7 jaar begon ze piano les te volgen in de Liszt Ferenc muziekschool te Szekszárd, onder andere met Husek Rezső, pianist en muziekpedagoog die haar heeft gesuggereerd om verder muzikale studies te volgen.

Tussen 1989-90 heeft ze in het Kodály Zoltán Gimnasium haar studies voortgezet. Daarna heeft ze in de Kunsthumaniora van Pécs, muziektheorie, notenleer en koordirectie als hoofdvak gevolgd.
Vanaf 1996 begon ze aan de Universiteit van Pécs te studeren in de Faculty of Music and Visual Arts, met als hoofdvak koordirectie. In 2001 heeft ze haar diploma behaald als Meester in Muziek, zang - muzieklerares en koordirigent.
Ze heeft verschillende vakken gevolgd over het onderwerp : Hoe creativiteit te ontwikkelen van kinderen tijdens de muziekles, dankzij dr. Lakner Tamás. Daarop specialisatie gevolgd bij de muziektherapeut Kokas Klára.

Tijdens haar studies heeft ze kennis gemaakt met computer muziek CAC (computer aided composition). Cursussen als klankkleur solfège, compositie hebben haar een nieuwe waarde in muziek laten ontdekken, namelijk hoe belangrijk de kwaliteit van de klank in de muziek is.

In België is ze begonnen met het kerkkoor van Lembeke van de Sint-Egidius kerk te leiden in 2005. Met dit koor heeft ze de eer gehad om een live uitzending van de Radiomis mee te doen op 9 november 2009 op Radio 1 .
Tegelijk begon ze zich te oriënteren op jazz en lichte muziek. Vanaf 2004 volgde ze jazz piano in de Muziekacademie te Gent en daarna in de Kunstacademie te Knokke. Vanaf 2007 begon ze ook met jazz zang in de Kunstacademie te Knokke met het oog om haar muzikale grenzen te verleggen en improvisatie te leren.

In 2009-2010 heeft ze muzische vorming gegeven in Izegem in verschillende basisscholen en heeft ze freelance lesgegeven bij verschillende muziekorganisaties, onder andere privé zang bij Popacademix te Halle en notenleer bij Jeugd en Muziek te Sint-Andries.
Ze is dirigent van het Zwinkoor te Cadzand sinds januari 2014 en per juni 2015 is ze aangesteld als dirigente van het mannenkoor St. David’s Minstrels.

Door alle invloeden vindt ze dat musiceren en zingen op alle niveaus een heel belangrijke meerwaarde is voor de mens en dat muziek voor iedereen toegankelijk is. Ze is ook van mening dat muziek functioneert als therapie in het dagelijkse leven.